EEN POËTISCH PROTEST
EEN FUNCTIONEEL INSTRUMENT
HET UITWISSELEN VAN PERCEPTIES
OVER DE GRENZEN VAN EMPATHIE
VAN HISTORISCH INZICHT
NAAR ACTUEEL DENKEN EN HANDELEN
ZIJ DIE IN ARMOEDE LEVEN
DENKEN SAMEN NA MET
KUNSTENAARS, WETENSCHAPPERS,
SOCIALE WERKERS EN POLITICI
OM KENNIS TE DELEN

Thumbnail Placeholder

EEN BEWUST TRAGE UITWISSELING
EEN KUNSTZINNIGE WISSELKOERS
VOOR EEN ZO BREED MOGELIJK PUBLIEK
OP DIVERSE WIJZEN
OVER DE GRENZEN HEEN
VAN EXPLICIET TOT SUBTIEL
VAN TACTIEL TOT CEREBRAAL
MAAR ALTIJD IN EEN BIJZONDERE KUNSTVORM
BEELDENDE KUNST
MUZIEKTHEATER
EEN WAARACHTIGE ZOEKTOCHT

 

‘De beschaving van een samenleving valt af te meten aan de wijze waarop ze omgaat met de kwetsbaarsten’
vrij naar Mahatma Gandhi (1869-1948)

 

Armoede is helaas een historisch begrip dat gezien de wereldwijde bevolkingstoename niet snel zal uitsterven. Ecologische rampspoed en oorlogen doen de migratie toenemen en steden groeien aan tot overbevolkte metropolen waar we ons vandaag veel te traag op voorbereiden. De evolutie van ecologie, stedenbouw, economie, landbouw is allesbepalend voor hoe armoede in een toekomstig era kan verbannen worden.

Powerty is een denktank die specialisten ter zake verenigt, naar antwoorden zoekt en die continu de vertaalslag maakt naar toegankelijke kunstvormen. Muziektheater, beeldende kunst, documentaire, etc..

De toekomst is aan de steden en de uitdagingen van deze tijd kunnen alleen worden opgelost als steden duurzamer en socialer worden. Daar is inventiviteit voor nodig en het is dat wat Powerty wil aanwenden. Een stad in transitie waar de globale economische realiteit uitgedaagd wordt door de creativiteit van bottom-up innovators en de avant-garde geest van kunstenaars.

 

‘Als werkelijkheidszin bestaat, moet mogelijkheidszin ook bestaan.’
uit ‘De man zonder eigenschappen’ van Robert Musil (1932)

 

Powerty wil kunst maken over de harde realiteit van de onderkant van de samenleving en over de belangrijkste parameters die daarin spelen. Maar vooral moet dit aanleiding zijn om d.m.v. de verbeeldingskracht van de kunsten een positieve evolutie te stimuleren. Het werk is veelal muzikaal-politiek-poëtisch-filosofisch van aard en gaat schoonheid en empathie niet uit de weg.

Lees hier ons ‘Mission Statement’