PRODUCTIES

DENKTANK

 

De Europese gedachte lijkt meer en meer verengd tot twee pijlers gestoeld op enerzijds een geldstuk en anderzijds een paspoort. Het huidig politiek-economisch discours blijkt niet langer geworteld in het sociaal-cultureel veld. Grote Europese intellectuele en culturele geesten, lijken vergeten en de nieuwe niet gehoord.
Nochtans kan Europa bogen op een lange humanistische traditie waar menselijke waardigheid en rechtvaardigheid centraal staan, met een empathisch vermogen voor de kwetsbaren in de samenleving, onderbouwd door een sociaal zekerheidssysteem zoals je het nergens elders ter wereld aantreft.
Het is verontrustend dat het gastvrijheidsprincipe meer en meer dode letter blijkt te worden in het logboek van efficiëntie. Het cultureel-humanistisch project verpulverd tot een louter economisch en geopolitieke invulling.
Economische groei is het wondermiddel. Wat er zich onderaan de maatschappelijke ladder afspeelt quantité négligable. Want de armoedecijfers groeien steevast aan en de buffer die de middenklasse lange tijd was smelt langzaam weg en schurkt zich tegen de armoedegrens aan.
Tijdens de huidige vluchtelingencrisis is het duidelijk dat de tijdsgeest repressief is, dat de uitzonderingen de regels dreigen te bepalen, dat de kostenbecijfering primordiaal is als het mensen betreft terwijl men zonder dralen inzet op financiëel verslindend wapengeweld in het Midden-Oosten, wat au fond de vluchtelingenstroom weer immens doet toenemen.

Armoedecijfers zijn een graadmeter voor de beschaving.
Er zijn kunstenaars, wetenschappers, sociale werkers en politici die de dreiging van de uitdeinende armoede op het maatschappelijke stelsel inzien en de strijd voor rechtvaardigheid primordiaal vinden. Nochtans blijven de meesten onder hen enkel werkzaam binnen hun eigen (besloten) wereld en weten velen het bestaan van mekaar niet af.

Powerty wil een brug slaan tussen deze verschillende organisaties en individuen om van mekaar te leren en daardoor samen sterker naar buiten te treden en gegronder te informeren. Overtuigd van het feit dat een samenleving van onderuit dient opgebouwd te worden omdat veel kennis zich net daar verzameld weet. Politiek wordt dat veel te weinig erkend. In dat bedje is België en bij uitbreiding heel Europa erg ziek.
In tijden dat het sociaal zekerheidsmodel zwaar onder druk staat en men nieuwe sociale opvangnetten onderzoekt, zoals het basisinkomen, lijkt het ons noodzakelijk de krachten over de maatschappelijke en landelijke grenzen heen te bundelen. We engageren kunstenaars die zich meten met de wereld zoals die zich voordoet aan een steeds groter deel van de bevolking om op zoek te gaan naar een taal die de eenduidige communicatie vermijdt en overstijgt.

 

TÊTE-à-TÊTE

Powerty doet gedurende drie jaar onderzoek naar specifieke artistieke vormen om verschillende armoedethema’s op de publieke kaart te zetten en organiseert daartoe omkaderend tevens publieke evenementen.

In het recent verleden vonden naast diverse artistieke interventies ook belangrijke gesprekken plaats, de zogenaamde Tête-à-Tête’s, waar experten op het specifiek thematisch terrein en afkomstig uit diverse werelden met mekaar van gedachten wisselden.
Het betreft geen debat in de klassieke zin waarin patstellingen verdedigd werden. Eerder een denktank waar samen luidop nagedacht wordt. Vele prominente denkers & doeners waren reeds onze gast:
Ricardo Petrella, Caro Bridts, Francine Mestrum, Susan George, Frank Vandenbroucke, Karel De Gucht, Patrick Declerck, Ivan Mayeur, Stijn Meuris, Bart Staes, Philippe Van Parijs, Eduardo Suplicy, Paul Magnette, Alain Storme, Stijn Oosterlynck, Bea Cantillon, Eric Corijn, Bernard Stiegler, Philippe Askanazy, Judith Sargentini, Wim Cuyvers, Petra Van Brabandt, Bruno Meeus,..

Telkens betrekken we mensen die in armoede leven, filosofen, politici, welzijnswerkers, economen, ervaringsdeskundigen, academici, etc..

Ieder seizoen wordt er een evenement georganiseerd met theater, debat, feest e.d.
rond telkens een ander specifiek armoede thema.
Sindsdien passeerden volgende deeltopics de revue:
DAKLOZENPROBLEMATIEK, BASIC MINIMAL INCOME, SOCIALE WONINGEN TEKORT (n.a.v. Toc Tok Knock in Cité Modèle), STADSARMOEDE (n.a.v. gemeenteraadsverkiezingen), RECHTVAARDIGE DUURZAAMHEID (n.a.v. UN conferentie Rio), VERDAMPING SOCIALE ZEKERHEID (in de aanloop naar de federale verkiezingen), STIJGING VAN DE VOEDSELPRIJZEN (n.a.v. het internationale Hunger for Trade project) en ARBEID-WERK.

Lees hier een interview met Francine Mestrum n.a.v. Tête-à-Tête 1