THEMA'S / EUROPA

 

 

“Het is door zijn loop te vervolgen, dat de stroom trouw blijft aan zijn bron”
Jean Jaurès

 

NEXT GENERATION
De toekomst wordt gemaakt door zij die klaar staan de fakkel over te nemen. Waar staan we Europees gesproken met de aanstormende jonge generatie? Hoe denken studenten uit de verschillende lidstaten over wat als de grootste dreiging van de EU wordt gezien: de massale migratie, hetzij economisch, hetzij politiek, wat maakt het uit. Waarom kan het ‘vrij verkeer van mensen en goederen’ binnen Europa niet wereldwijd bedongen worden? Zou het niet eerder een oplossing dan wel een probleem zijn?
Op een ogenblik dat de publieke opinie, aangevuurd door populistische politici en populaire media de ‘migratie moet stoppen’-éénrichtingsstraat is ingedraaid, daarbij hun eigen geschiedenis negerend, is het de hoogste tijd een diametrale tegengestelde klok te laten horen en er zoveel mogelijk exposure aan te geven. Via de kracht van de kunsten.

Sloop de muur die Europa in zijn denken ontwikkeld heeft. De muren die het bouwt aan zijn buitengrenzen. Na de recente Europese beslissing Frontex te versterken, nemen nu ook individuele EU leden eigenzinnige initiatieven teneinde, in hun ogen althans, Fort Europa te verdedigen tegen de invasie van vluchtelingen. Angst regeert Europa.
Nu Hongarije letterlijk een muur gebouwd heeft aan zijn grens met Servië, kandidaat EU lid, lijkt de totale vernedering van de Europese gedachte nabij.
Ironisch genoeg was Hongarije het eerste Oostblokland dat in 1989 het IJzeren Gordijn doorknipte. Vervolgens heeft het ondertussen de muur verlengd tot en met de grens met Kroatië, m.a.w. aan de binnengrens met een ander EU-land nota bene. Zelfs het lang onderhandelde en moeizaam tot stand gekomen Schengenakkoord, fundament van de EU, staat zwaar onder druk.
Tijdens WOI vonden 500.000 Belgische vluchtelingen enkel in Nederland nog een onderkomen, terwijl de EU het amper eens geraakt over de spreiding in heel Europa van 66.000 vluchtelingen uit oorlogsgebied. Stuitend.
Nochtans waait er ook een frisse wind doorheen intellectueel Europa. Velen, waaronder ook vooraanstaande economen, pleiten voor een ‘open grenzen’ beleid.
We wensen jonge Europese studenten met die extreem tegengestelde zienswijzen te confronteren en hen te bevragen hoe zij in de toekomst een Europese ‘unie’ zien.

Zie ook PRODUCTIES / THE GOLDEN WALL – THE SILVER WALL